CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz.
CDP olarak çevresel risk yönetiminin geliştirilmesinde ölçüm ve bilgi saydamlığının gücünü kullanıyoruz. CDP, paydaşlar da dahil olmak üzere pazar kuvvetlerinin baskısıyla şimdiye kadar dünyanın en büyük ekonomisine sahip binlerce şirket ve şehir yönetimini çevresel bilgilerin ölçülmesi ve açıklanması konusunda teşvik etti.
CDP olarak, dünyanın en büyük kurumsal ilkim değişikliği, su ve orman-risk datasını elimizde bulunduruyoruz. Küresel sistemimiz sayesinde şirketler, yatırımcılar ve şehirler daha sürdürülebilir bir dünya yönünde risk azaltımı, fırsatlardan yararlanma ve yatırım kararlarında çok daha başarılı hale geliyor.
Her sene CDP programları kapsamında raporlar yayınlıyor. Ülke raporları CDP’nin tüm dünyaya yayılmış ülke partnerleri tarafından yazılıyor ve her ülkenin iklim değişikliği, çevre, su ve orman yönetimine yönelik önemli trend ve gelişmeleri gösteren kurumsal yanıtların detaylı analizini içeriyor.

CDP İmzacı Yatırımcıları

İklim değişikliği, su kıtlığı, sel, kirlilik ve ormansızlaşma yatırımcılar için gündemdeki maddi risk ve fırsatlar.
CDP’nin de desteği ile son yıllarda kurumsal yatırımcılar yatırımlarını korumak amacıyla çevresel dışsallıklardan kaynaklanan uzun dönemli riskleri azaltmaya yönelik aksiyonlar almaya başladılar. CDP verileriimzacı yatırımcılara – 2013 yılında 87 Trilyon Dolar varlığı yöneten 722 kurumsal yatırımcı– uzun dönem hedef analizlerini destekleyen küresel ve yıllık bilgilere erişim izni veriyor.  Bu bilgi şirketlerin sera gazı emisyonları, su kullanımları ve iklim değişikliği, su ve ormansızlaşmayı yönetmeye  yönelik stratejilerine dair kanıtları ve algılamaları içeriyor.
Paydaş ve yatırımcıların desteğiyle CDP, küresel anlamda çevresel bilgileri içeren en geniş kurumsal veri bankasını elinde tutuyor. Sistemimiz tüm dünyada şirketlerin iklim değişikliği, orman ve su ile bilgilerini ölçmelerine ve açıklamalarına olanak veriyor. Sonuç olarak, yatırımcılar adına bu verileri talep eden CDP, emisyon azaltımı, geliştirilmiş su ve orman yönetimi ve kurumsal davranışın değişiminde kritik rol alıyor.
CDP standartlaştırışmış iklim değişikliği, su ve orman bilgilerini dünyaca büyük ve listelenmiş şirketlerden anketler vasıtasıyla ‘CDP İmzacı yatırımcıları’ olarak onaylanan kurumsal yatırımcılar adına talep ediyor. Paydaşların bu bilgi talepleri şirketleri çevresel risklerle alakalı açıklama yapma ve saydam olma yolunda cesaretlendiriyor. Bu sayede CDP, yatırım akışını düşük karbonlu ve daha sürdürülebilir ekonomiye yönlendirmek amacıyla mevcut olan en iyi kurumsal iklim değişikliği bilgisine erişime destek oluyor. Çevresel risklerini ölçen şirketler bu riskleri stratejik olarak yönetmede daha başarılı. Ayrıca bilgileri konusunda saydam olan şirketler karar vericilere kanıt ve içgörü sağlıyor.
Tüm dünyada orta büyüklükte işletmelerden halka arz edilmiş şirketlere kadar binlerce şirket bu süreçten yararlanıyor.

Neden CDP'ye Raporlama Yapmalısınız?

CDP’ye açıklama yapan şirketler aşağıdakileri kanıtlayabilir:
• Sera gazı salımı hakkında bilinçli olduklarını ve azaltım için çalıştıklarını
• İklim değişikliği, ormansızlaşma ve su kıtlığı risklerinin anlaşılmasında iş dünyasında liderlik rolü üstlendiklerini
• Sürdürülebilir ürün ve servislerle gelir üretmek için fırsatlar üretilebileceğini
• İklim değişikliği ve su etkilerine karşı işlerini nasıl daha sağlam hale getirdiklerini.

İklim Değişikliği Çalışmalarımız

On yıldan fazla bir süredir CDP iklim değişikliğiyle mücadele ediyor. Eğer küresel ısınmayı sınırlandıracak ve iklim değişikliğini önleyeceksek sistematik değişimin – gerçek bir küresel ekonomik sistem dönüşümünün - gerekli olduğuna inanıyoruz. 
Yükselen enerji talebi sınırlı fosil yakıt arzıyla yarışıyor.
Enerji güvenliği ve temiz enerji devrimi hiç bu kadar önemli olmamıştı. CDP sistemi iklim değişikliği ve enerji etkinliğinin iş dünyası ve düşünce sistemine daha fazla dahil olmasına yardımcı oldu. Şirketler iklim değişikliği etkilerinden kendilerini koruma ve enerji kullanımı acısından daha aktif olma anlamında daha çok bilgi sahibi olmaya başladı.
Yaklaşım açımız yatırımcıların portfolyolarının riskliliği hakkındaki farkındalığını arttırırken daha sürdürülebilir ve kuvvetli kazançlar sağlamak amacıyla hareket etmelerine yardımcı oldu.
Dünyaca büyük binlerce şirketten sera gazı emisyonları, enerji kullanımları ve iklim değişikliğinin getirdiği risk ve fırsatlarla alakalı bilgileri 87 trilyon Dolar varlığı yöneten 722 kurumsal yatırımcı adına talep ediyoruz. Ölçüm ve saydamlık sayesinde şirketler karbon yönetiminde ve kendilerini iklim değişikliği risklerinden korumada daha başarılı oluyor. Açıklanan veriler CDP tarafından hazırlanan analizler ve raporlar yardımıyla iş, yatırım ve politika yapma süreçlerinde kullanılıyor. 
CDP sera gazı salımı azaltımı için paydaş gücünden yararlanıyor. Yatırımcıların isteği üzerine onlarla beraber çalışarak yüksek karbon salımlı sektörlerdeki dünyaca en büyük şirketlerden maliyet-efektif emisyon azaltma tekniklerini uygulamalarını istedik. Bu bizim iklim değişikliği saydamlığı taleplerimizin ötesine geçerek tüm dünyada şirketlerin eylemlerini hızlandırıyor.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Diğer CDP Programları

Su Programı

CDP olarak su kaynaklarını korumak ve küresel su krizine- küresel ekonominin karşılaştığı en önemli krizlerden biri- değinmek amacıyla sürdürülebilir kurumsal su yönetimi küresel hareketini katalize etmek için çalışıyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Tedarik Zinciri Programı

CDP tedarik zinciri programı organizasyonların başarılı bir şekilde tedarik zinciri emisyonlarını azaltmasına, su etkilerini kontrol etmesine ve iklim değişikliği risklerini yönetmesine olanak veriyor. Bu işbirlikçi yaklaşım yenilikçi düşünceyi de destekliyor.Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Orman Programı

Ormansızlaşma yaklaşık olarak tüm dünyadaki sera gazı salınımının %15’ini oluşturuyor. Bu tüm ulaşım sektörüyle eşdeğer bir rakam. Ormansızlaşmanın ana sebebi tarım nedeniyle toprak kullanım alanlarının yaratılması. CDP orman programı dünya çapında şirketlere ve yatırımcılara ormansızlaştırmanın sebebi olan beş tarımsal ürün- kereste ürünleri, palmiye yağı, büyükbaş hayvan ürünleri,bioyakıtlar ve soya- kullanımları sonucu oluşan  ormansızlaşma risklerini anlama  ve  üzerine eğilme konusunda yardımcı oluyor.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.

CDP Türkiye

2010 yılından bu yana CDP Türkiye, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Akbank’ın ana sponsorluğu ve DeLoitte Türkiye’nin rapor sponsorluğunda yürütülüyor. CDP Türkiye’ye yanıt veren şirketler uygun bir platform sayesinde iklim değişikliği politikalarını uluslararası kurumsal yatırımcılarla paylaşma şansı yakalıyorlar. Bu fırsat yanıt veren şirketlerin artmasıyla uluslararası yatırımcılar sayesinde Türkiye’deki yatırımların artmasına sebep olacak.
CDP Türkiye’nin şirketler arasında diyaloğa olanak sağlama, danışmanlık firmalarına görünebilirlikleri açısından yardımcı olma, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltımı yönündeki politikaları destekleme, yanıt veren şirketleri olası faydalar hakkında eğitme ve bilgilendirme ve iyi örnekleri paylaşma gibi belirli misyonları var. 
Ilk yılında BIST-50 indeksinde bulunan 50 şirket CDP’ye açıklama yapmaya davet edildi ve 11 şirket yanıt verdi. 2011 yılında bu sayı ikiye katlandı ve BIST-100 şirketleri davet edildi. Bu şirketlerin 17’si ve davet edilmemesine rağmen diğer 3 şirket gönüllü olarak CDP’ye yanıt verdi. 2012 yılında da BIST-100 şirketleri davet edildi ve toplamda 32 CDP’ye raporlama yaptı. 2013 yılında BIST-100 şirketlerinden yanıt verenlerin sayısı bir önceki yıla göre %65 arttı ve toplamda yanıt veren şirket sayısı 39’a yükseldi.
CDP Türkiye’nin yanıt verme oranları Çin, Hindistan, Rusya gibi diğer gelişmekte olan ve CDP’nin faaliyet gösterdiği ülkelere göre dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. CDP Türkiye’nin yıl boyunca eğitim ve workshoplar düzenlemesi Türkiye’deki bilinçlenmenin artmasında önemli rol oynuyor.