İklim Değişikliği Çalışmalarımız

  
10 yıldan fazla süredir CDP, iklim değişikliği ile mücadele etmektedir. Yaptığımız her iş bununla bağlantılıdır.
Küresel ısınmayı sınırlandıracak ve ciddi bir iklim değişikliğini önleyecek seviyede değişim gerçekleşebilmesi için sistematik bir değişim gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Artan enerji talepleri sınırlı fosil yakıt kaynakları için rekabet etmektedir. Enerji güvenliği ve temiz enerji devrimi hiç bu kadar önemli olmamıştır.
CDP sistemi, iklim değişikliği ve enerji verimliliği konularını iş radarına ve yaygınlaşmış iş düşünce sistemine sokmakta yardımcı olmuştur. Şirketler iklim değişikliğinin etkilerinden kendilerini korumakta ve daha enerji verimli hale gelmekte daha başarılı olmuşlardır. Ayrıca yaklaşımımız, yatırım topluluğunun portfolyolarına yönelik riskler konusunda farkındalık kazanmalarını ve daha sürdürülebilir, kuvvetli hissedarlar kazanmak için hareket etmelerini sağlamıştır.

  
CDP İklim Değişikliği Programı Destekçisi

CIMSA-LOGO_Fotor.png